Miks teha jumestaja ja grimeerija kutseeksam?

Selgitab grimeerija Liina Pihel

Iga töö tegemiseks on vajalik teatud kompetentsus – oskused, teadmised, samuti ka sobivad isikuomadused ja hoiakud ning vastav kogemus. Täpselt nii nagu me ei kujutaks ette, et istuksime ilma vastava kvalifikatsioonita hambaarsti tooli, tasuks suhtuda ka jumestus- ja grimmiteenuse puhul. Kuigi tegemist on loomingulise valdkonnaga, on ka selles valdkonnas omad baasteadmised, teooriad, ajalugu, millega peaks olema kursis iga professionaal. Kokkuvõttes on kliendi jaoks olulised visuaalse lõpptulemuse kõrval paljud muud tegurid, sh klienditeenindus, hügieen, õhkkond ja emotsioon, mille teenuse pakkuja kliendi jaoks loob. Hetkel on oluline osakaal jumestaja valikul protfoolio piltidel. Kahjuks enne ja pärast pildid ei anna kliendile võimalust hinnata professionaalset käitumist. Tulemus ja sotsiaalmeedia aktiivsus on näha; samas hoiak, käitumine, suhtlemine jms näha ei ole. Samas on just viimased need, mille järgi tehakse kliendi poolt otsustus teenust kasutada edaspidi. Püsikliendibaasi olemasolu on igale teenusepakkujale omamoodi positiivseks hinnanguks, mis aitab konkurentsis püsida ja tagab jätkusuutlikuse keerulisemates olukordades.

Kutsetunnistustusega või ilma?

Hea töö reklaamib end ise- usuti veel mõnda aega tagasi. Veel tänagi toimib see nn “suust-suhu” turundus aga uskuge mind, see pole piisav. Kuidas teada, millised pädevused peavad teenusepakkujal olema ja kas need on piisavad? Abiks on kutsesüsteem, mida korraldab Kutsekoda. Nende eestvedamisel valmivad kusestandardid, kus on kirjas kõik vajalikud erialased pädevused. See töö valmib koostöös, kus oluline roll on täita nii tööandja esindajatel kui ka kutseõppeasutustel. Kutsestandard on aluseks nii koolitajatele õppekavade koostamisel kui ka kutseeksami korraldajatele. Koos ajaga muutuvad ka nõuded kutsetele ja seega vaadatakse aeg-ajalt kutsestandardid üle, viiakse sisse vajalikud parendused ja täiendused. Vaid nii saab kutsesüsteem olla osa üleriigilisest kvalifikatsioonisüsteemist ja siduda haridussüsteemi tööturuga ja aidata kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Ei ole oluline, kus ja kuidas oled oma erialased teadmised omandanud, kutset saab taodelda ka portfoolio, CV ja töökogemuse põhjal.

Jumestus- ja grimmivaldkonnas on võimalik valida järgmised kutsed:

Kutseeksameid korraldab Eesti Meigikunstnike Ühenduse Meigikool.

Kutsetunnistus on omamoodi kvaliteedigarantii.

Mida rohkem on turul tegutsevaid jumestajaid ja grimeerijaid, seda keerulisem on kliendil enda jaoks õiget valikut teha. Eriti juhul kui info teenuse pakkuja kohta puudub või on laiali erinevates kanalites. Valides kutsetunnistusega inimese saab klient kindluse, et tegemist on tunnustatud professionaaliga, kellel on olemas vajaminevad erialsed pädevused.

Teadmised on hea ikka aeg-ajalt üle korrata, oskuseid saab ikka paremaks lihvida ja käelist kindlust arendada, alati tasub end hoida kursis erialaste uuendustega ja trendidega – miks mitte teha seda kutseeksamit ettevalmistades.

Hea võimalus on oma erialast pädevust tõsta või kaasajastada koolitustel osaledes. Koolitajaid valides võiks jälgida pakutavate õppekavade vastavust kutsestandardile. Valdkonnas on palju koolitajaid ning on oluline, et õppida soovijad saaksid õpingute käigus ka hiljem tööturul rakendamiseks vajalikud oskused. Samuti lisab õppijale kindlustunnet, kui ka koolitaja ise omab kutsetunnistust.

Kutsekoda töötab selles suunas, et muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks ja see annaks ka jumestus- ja grimmivaldkonna inimestele võimaluse välisturgudel oma taset tõestada. Usun, et Eurooopas võiks sellest dokumendist enamgi veel kasu olla kui Eestis. Ajaga tuleb kaasas käia ja mõistlik on, et noored lähevad ajast ees, mitte ei sörgi kusagil tagareas.

Kutseeksam ootab tegijaid!

Kutse omamine ei ole kohustuslik, kuid see on võimalus eristuda. Kutsete süsteemi loomine on äärmiselt oluline ning annab nii era- kui ärikliendile võimaluse leida inimene, kelle professionaalne tase vastab tema vajadustele. Kindlasti on ette tulnud olukordi, kus soovituse põhjal palgatud inimese tööga ei ole jäädud rahule. Praegusel hetkel just soovituste põhjal enamus projektipõhiseid töid jagatakse ning üldjuhul ei küsita infot CV, koolituste ja kutsetunnistuse kohta. Grimeerija ja jumestaja amet on vastutusrikas lüli terviku loomisel. Kutsesüsteem annab kliendile võimaluse kontrollida, kas soovitatud inimesel on tema jaoks vajalikud kogemused ja oskused.

Hetkel on võimalik kutsetunnistuse olemasolu kontrollida kutseregistris, kuid innovaatiliste internetilahendustega suureneb selle olulisus ja läbipaistvus tulevikus üha enam. Ka Eestis on loomisel grimeerijatele ja teistele iluteenuste pakkujatele mõeldud andmebaas, kust klient saab ülevaatliku info lisaks piltidele veel kutsekvalifikatsiooni, läbitud koolituste ja vabade aegade kohta.

Liina kogemus.

Olles teinud otsuse tegeleda elukutseliselt grimmi ja jumestuse valdkonnas, oli minu jaoks loogiline, et tahan tõestada oma professionaalseid oskusi erialase tunnistustega. Sooritasin kutseeksami grimeerija, tase 5 ning kindlasti plaanin tulevikus grimmikunstnik, tase 6 eksami teha.

Kutseeksami sooritamine oli arendav väljakutse, võrreldav kutsevõistluste või avalike esitlustöödega. Kaotada ei ole võimalik – kõik, mis viib meid mugavustsoonist välja ja paneb proovile on arendav.

Mind toetasid eksamiks valmistumisel minu endised õpetajad aga ka kolleegid ja koostööpartnerid jagasid nõu. Usun, et kooli lõpetamisega koos ongi kohe kõige õigem kutseeksam ära teha –  nii on see tugimeeskond kohe olemas.

Praktilise eksami ettevalmistust soovitan võtta tõsiselt. Me ju kõik tahame olla erialaselt head ja süsteemne ettevalmistus teeb meid kindlasti paremaks. Kutsetaotlemise protsessi üks suuremaid väärtusi on eneseanalüüs – mida ma tegelikult oskan, mida olen teinud, mida võiksin veel teha jne. Sama oluline on ka hinnang, mida saab eksamineerijatelt.

Eksam pakub võimalust saada adekvaatset tagasisidet ja võrrelda ennast teistega, kes on eksamile tulnud. Selline teistelt õppimine on tihti hindamatu väärtusega. Julgustan eksamile minejaid, võtke seda kui erialast väljakutset – mänguliselt ja loominguliselt.

Kutsetunnistust oli vaja eelkõige mulle endale. See annab mulle teatud kindlustunde – minu tööalased teadmised ja praktilised oskused on kutsestandardile vastavad. Ma tean enda väärtust tööturul ja saan enesekindlamalt võtta vastu erineva keerukusega töid. Jumestusvaldkonnas on palju projektipõhiseid töid, mis tunduvad tihti huvitavad ja pakuvad enesearenduseks suurepäraseid ja loovaid võimalusi. Samas tuleb tunnistada, et tööandjad minult seda kutsetunnistust senini veel eriti küsinud ei ole. Küllap see olukord peagi muutub. Konkurents kasvab ja tööandjad on sunnitud üha enam keskenduma kvaliteedile. Kindlasti pakub kutsetunnistus võimalusi olla enam atraktiivseks partneriks äriklientidele. On ilmselge, et kvaliteetse teenuse eest on võimalik küsida konkurentsivõimelist hinda.

Jaga seda postitust