Jumestaja, tase 4 kutset saab taotleda kutseeksamil. Kutseeksami sooritamiseks vajalike tingimustega saad põhjalikult tutvuda siin lehel.

Jumestaja, tase 4 kutseeksam toimub: 25.03.2024

 • Teooria: 15.00

 • Praktiline töö: 16.00

 • Vestlus: alates 18.00

Dokumentide esitamise tähtaeg: 20.02.2024

Dokumendid saab tuua aadressil Roosikrantsi 17 Meigikooli või saata meilile liia.viitas@gmail.com

Küsimustele vastab kutsekomisjoni esimees Liia Viitas (tel +372 56 914 074)
 • Eksami tasu: 247€

  Makse saaja: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus
  IBAN: EE282200221049554422
  Selgitusse: (kutse taotleja nimi)

Konsultatsioon kokkuleppel.

Eksam toimub aadressil Roosikrantsi 17, Meigikooli õppeklassis.

Jumestaja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused
– keskharidus
– taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
– erialase praktika läbimine.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid
1. avaldus (vorm leitav ka Kutse Andja (KA) kodulehel www.meigikool.ee);
2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
4. tunnistuse või diplomi koopia erialase täiendkoolituse (jumestuse baasteadmiste omandamine) läbimisest;
5. koopia dokumendist erialase praktilise töö läbimise kohta koos juhendaja kinnitusega;
6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituse ja praktilise töö läbimise kohta etteantud mahus, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

 • Portfoolio- tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne ) või paberkandjal;
 • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 10 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema;
 • Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestusstiilidest: päevajumestus-, õhtujumestus-, fotojumestus (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus, pruudijumestus-,  prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus;
 • Võtmesõnaks – mitmekesisus;
 • Fotod – esitatavad lähivõtetena.

Hindamisstandardiga saad tutvuda siin:
Hindamisstandard: jumestaja, tase 4

Lisainfo kutsestandardite kohta leiad KUTSEKOJA lehel.

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu 31.03.2020 koosoleku otsusele nr 19 kuulutati jumestaja ja grimeerija kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Meigikunstnike Ühendus.

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu 31.03.2020 koosoleku otsusele nr 19 kuulutati jumestaja ja grimeerija kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Meigikunstnike Ühendus.