Jumestuskunstnik ja grimmikunstnik, tase 6 atesteerimine

Jumestuskunstnik ja grimmikunstnik, tase 6 atesteerimine

Jumestuskunstnik ja grimmikunstnik, tase 6 kutseeksami juhend.

Kutse taotlemiseks saada meile avaldus.

Dokumendid saab tuua aadressil Roosikrantsi 17 Meigikooli või saata meilile liia.viitas@gmail.com

Küsimustele vastab kutsekomisjoni esimees Liia Viitas (tel +372 56 914 074)

Vajadusel lepitakse kokku vestlus.

 • Kutseeksami tasu: 247€

  Makse saaja: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus
  IBAN: EE282200221049554422
  Selgitusse: (kutse taotleja nimi)

Jumestuskunstnik, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused:

– keskharidus
– taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
– vähemalt 3-aastane töökogemus

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. avaldus (vorm leitav ka Kutse Andja (KA) kodulehel www.meigikool.ee);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 3. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
 4. CV;
 5. koopia tunnistusest eriala toetavate koolituste läbimise kohta;
 6. portfoolio (sh tehtud tööde analüüs; portfoolio koostamise juhend ja tööde analüüsi vorm leitavad KA kodulehel www.meigikool.ee);
 7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituste läbimise kohta etteantud mahus või ettenähud 3 aastast töökogemust, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

 • Portfoolio – tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne) või paberkandjal.
 • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 20 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema. Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestusstiilidest:  päevajumestus-, õhtujumestus- (lainer, kunstripsmete lisamine), fotojumestus (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus,  pruudijumestus-, prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus.
 • Fotosessioon, televisioon, moesessioon. Stiliseeritud jumestus (nt 20. aastate jumestus ülekantuna tänapäeva. Rahvusteemaline jumestus (nt geiša, india, egiptuse jm jumestus). Näiteid juuksetehnikatest (sõrmelokid, punutised, pehme krunn jne), juuksepikenduste paigaldamisest, paruka paigaldamisest, aksessuaaride paigaldamisest jne.
 • Võtmesõnaks – mitmekesisus.
 • Fotod – esitatavad lähivõtetena.

Hindamisstandardiga saad tutvuda siin:
Hindamisstandard: jumestuskunstnik, tase 6

Lisainfo kutsestandarditest KUTSEKOJA lehel.

Grimmikunstnik, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused:

– keskharidus
– taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
– vähemalt viieaastane erialane töökogemus

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 3. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
 4. CV;
 5. koopiad tunnistustest erialase ja/või eriala toetavate koolituste läbimise kohta;
 6. portfoolio (sh tehtud tööde analüüs; portfoolio koostamise juhend ja tööde analüüsi vorm leitavad KA kodulehel www.meigikool.ee);
 7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 Portfoolio sisu:

 • Portfoolio- tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (n google docs jne) või paberkandjal;
 • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 20 iseseisvat tööd ( mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema. Fotod erinevatest teostatud töödest (ei ole ise kavandit teinud, aga on teostanud töö iseseisvalt). Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestamise/grimeerimise stiilidest: päevajumestus-, õhtujumestus-, fotojumestus/grimm (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus/grimm,  pruudijumestus-,  prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus. Stiliseeritud grimm (n 20. aastate grimm ülekantuna tänapäeva).
 • Grimm – tööd on teostatud grimmivahenditega (lateks, vaha, liimitavad detailid jm). Rahvusteemaline grimm (nt geiša, india, egiptuse jm jumestus). Rolligrimmid. Näiteid juuksetehnikatest (sõrmelokid, punutised, pehme krunn jne), juuksepikenduste paigaldamisest, paruka paigaldamisest, aksessuaaride paigaldamisest, karvlisandite paigaldamisest, näoproteesiside paigaldamisest.
 • Võtmesõnaks – mitmekesisus.
 • Fotod  – esitletud lähivõtetena.
 • Essee – pikkusega 300-500 sõna (üks A4 lehekülg). Essee sisu – kutse taotleja suhtumine erialasesse töösse, olulised momendid jumestaja/grimeerija kutsetöös. Täpsem sisuseletus avaldatakse kutse andja, Eesti Meigikunstnike Ühendusekodulehel.

Hindamisstandardiga saad tutvuda siin:
Hindamisstandard: grimmikunstnik, tase 6

Lisainfo kutsestandarditest  KUTSEKOJA lehel.

Jumestuskunstnik ja grimmikunstnik, tase 6 kutseeksami juhend.

Kutse taotlemiseks saada meile avaldus.

Dokumendid saab tuua aadressil Roosikrantsi 17 Meigikooli või saata meilile liia.viitas@gmail.com

Küsimustele vastab kutsekomisjoni esimees Liia Viitas (tel +372 56 914 074)

Vajadusel lepitakse kokku vestlus.

 • Kutseeksami tasu: 247€

  Makse saaja: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus
  IBAN: EE282200221049554422
  Selgitusse: (kutse taotleja nimi)

Jumestuskunstnik, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused:

– keskharidus
– taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
– vähemalt 3-aastane töökogemus

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. avaldus (vorm leitav ka Kutse Andja (KA) kodulehel www.meigikool.ee);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 3. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
 4. CV;
 5. koopia tunnistusest eriala toetavate koolituste läbimise kohta;
 6. portfoolio (sh tehtud tööde analüüs; portfoolio koostamise juhend ja tööde analüüsi vorm leitavad KA kodulehel www.meigikool.ee);
 7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituste läbimise kohta etteantud mahus või ettenähud 3 aastast töökogemust, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

 • Portfoolio – tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne) või paberkandjal.
 • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 20 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema. Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestusstiilidest:  päevajumestus-, õhtujumestus- (lainer, kunstripsmete lisamine), fotojumestus (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus,  pruudijumestus-, prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus.
 • Fotosessioon, televisioon, moesessioon. Stiliseeritud jumestus (nt 20. aastate jumestus ülekantuna tänapäeva. Rahvusteemaline jumestus (nt geiša, india, egiptuse jm jumestus). Näiteid juuksetehnikatest (sõrmelokid, punutised, pehme krunn jne), juuksepikenduste paigaldamisest, paruka paigaldamisest, aksessuaaride paigaldamisest jne.
 • Võtmesõnaks – mitmekesisus.
 • Fotod – esitatavad lähivõtetena.

Hindamisstandardiga saad tutvuda siin:
Hindamisstandard: jumestuskunstnik, tase 6

Lisainfo kutsestandarditest KUTSEKOJA lehel.

Grimmikunstnik, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused:

– keskharidus
– taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
– vähemalt viieaastane erialane töökogemus

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 3. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
 4. CV;
 5. koopiad tunnistustest erialase ja/või eriala toetavate koolituste läbimise kohta;
 6. portfoolio (sh tehtud tööde analüüs; portfoolio koostamise juhend ja tööde analüüsi vorm leitavad KA kodulehel www.meigikool.ee);
 7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 Portfoolio sisu:

 • Portfoolio- tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (n google docs jne) või paberkandjal;
 • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 20 iseseisvat tööd ( mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema. Fotod erinevatest teostatud töödest (ei ole ise kavandit teinud, aga on teostanud töö iseseisvalt). Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestamise/grimeerimise stiilidest: päevajumestus-, õhtujumestus-, fotojumestus/grimm (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus/grimm,  pruudijumestus-,  prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus. Stiliseeritud grimm (n 20. aastate grimm ülekantuna tänapäeva).
 • Grimm – tööd on teostatud grimmivahenditega (lateks, vaha, liimitavad detailid jm). Rahvusteemaline grimm (nt geiša, india, egiptuse jm jumestus). Rolligrimmid. Näiteid juuksetehnikatest (sõrmelokid, punutised, pehme krunn jne), juuksepikenduste paigaldamisest, paruka paigaldamisest, aksessuaaride paigaldamisest, karvlisandite paigaldamisest, näoproteesiside paigaldamisest.
 • Võtmesõnaks – mitmekesisus.
 • Fotod  – esitletud lähivõtetena.
 • Essee – pikkusega 300-500 sõna (üks A4 lehekülg). Essee sisu – kutse taotleja suhtumine erialasesse töösse, olulised momendid jumestaja/grimeerija kutsetöös. Täpsem sisuseletus avaldatakse kutse andja, Eesti Meigikunstnike Ühendusekodulehel.

Hindamisstandardiga saad tutvuda siin:
Hindamisstandard: grimmikunstnik, tase 6

Lisainfo kutsestandarditest  KUTSEKOJA lehel.

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu 31.03.2020 koosoleku otsusele nr 19 kuulutati jumestaja ja grimeerija kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Meigikunstnike Ühendus.

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu 31.03.2020 koosoleku otsusele nr 19 kuulutati jumestaja ja grimeerija kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Meigikunstnike Ühendus.