Kutse taastõendamine Jumestaja tase 4

Kutse tõestamine Jumestaja tase 4, dokumendid:
1. Avalduse vorm kutse taastõendamiseks
2. Tehtud tööde analüüsi e portfoolio vorm kutse taastõendamiseks
3. Taastõendamise hindamise juhend

Esitatavad dokumendid:
Kutse jumestaja, tase 4 taastõendmiseks esitatavad dokumendid on:
1)         avaldus (vorm leitav ka kutse andja kodulehel www.meigikool.ee);
2)         koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart) juhul, kui andmed on muutunud;
3)         jumestaja, tase 4 kutsetunnistuse koopia;
4)         tunnistuste koopiad erialaste täiendkoolituste või eriala toetavate täiendkoolituste läbimisest viimase viie aasta jooksul;
5)         tehtud tööde analüüs e portfoolio erialase arengu tõendamiseks; sisaldab töid, mis on tehtud kutse esmataotluse ja taastõendamise vahepealsel ajal (tehtud tööde tööde analüüsi vorm leitavad kutse andja  kodulehel www.meigikool.ee);
6)         maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Tasumine taastõendamise eest:

Taastõendamise tasu: 138 €
Makse saaja: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus
IBAN: EE282200221049554422
Selgitusse: (kutse taotleja nimi)

Dokumentide esitamise kokku leppida individuaalselt: liia.viitas@gmail.com

Dokumendid saab tuua aadressil Roosikrantsi 11 meigikool või saata meilile liia.viitas@gmail.com
Küsimustele vastab kutsekomisjoni esimees Liia Viitas (tel 56914074)