Kutse taastõendamiseks tuleb dokumentide esitamine kokku leppida individuaalselt!
Küsimustele vastab kutsekomisjoni esimees Liia Viitas:

Tasumine taastõendamise eest:

  • Taastõendamise tasu: 138€

    Makse saaja: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus
    IBAN: EE282200221049554422
    Selgitusse: (kutse taotleja nimi)

Kutse taastõendamine grimeerija, tase 5 dokumendid:

1. Avalduse vorm kutse taastõendamiseks
2. Tehtud tööde analüüsi e portfoolio vorm kutse taastõendamiseks
3. Taastõendamise hindamise juhend

Esitatavad dokumendid:

1) avaldus (vorm leitav kutse andja kodulehel www.meigikool.ee);
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart) juhul, kui andmed on muutunud;
3) grimeerija, tase 5 kutsetunnistuse koopia;
4) soovituslikult tunnistuste koopiad erialase täiendkoolituste või eriala toetavate täiendkoolituste läbimisest;
5) Tööde analüüs e portfoolio erialase arengu tõendamiseks; sisaldab töid, mis on tehtud kutse esmataotluse ja taastõendamise vahepealsel ajal (tööde analüüsi vorm leitavad KA kodulehel www.meigikool.ee)
6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu 31.03.2020 koosoleku otsusele nr 19 kuulutati jumestaja ja grimeerija kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Meigikunstnike Ühendus.

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu 31.03.2020 koosoleku otsusele nr 19 kuulutati jumestaja ja grimeerija kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Meigikunstnike Ühendus.