Sisukord

 • 1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.
 • 2. Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate (õpetajate) kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.
 • 3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.
 • 4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.
 • 5. Koolitusasutus tagab täiskasvanud inimese õppimise ja enesearengu sihipärase toetamise.

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

 • 1.1 Koolitusi läbi viivad õpetajad tutvuvad kursuse õppekavaga tervikuna, õppe eesmärkidega, õpiväljunditega. Koos koolitusjuhiga vaadatakse üle õppe väljundid ja  õppe sisu, koostatakse tunniplaan, valitakse sobivad õppemeetodid ja õppematerjalid.

 • 1.2 Kui kursusel on õpetajaid rohkem kui üks, jagatakse tundide teemade käsitlus vastavalt loogilisuse printsiibile. Õpetajad järgivad oma töös tunniplaani, annavad õpilastele iseseisvaks tööks teoreetilised materjalid.

 • 1.3 Koolituse juht vastustab sobiva õppekeskkonna ja vajalike õppevahendite olemasolu eest.

 • 1.4 Enne koolituse algust (nn lahtiste uste päeval), tutvustatakse õpilastele töökeskkonda (vahendeid),  tunniplaani, õppekorralduse aluseid, kooli sisekorda.

 • 1.5 Pikaajalise kogemusega täiskasvanute koolitajatena on viidud programmid vastavusse etteantud koolitusperioodiga. Õpilaste ja õpetajate tagasiside, eksamite tulemuste ning kutseeksami läbimise protsent on tõendanud etteantud koolitusajaga programmi läbimise õigustatust.

 • 1.6 Kursuse lõppemisel vaadatakse üle õpilaste ja õpetajate tagasiside, mille põhjal selgitatakse välja,  mida võiks paremini teha, mida muuta.

 • 1.7 E- õppematerjalid on igapäevaselt tundides kasutusse võetud.

 • 1.8 Jätkukursustel võetakse arvesse  õpetajate tagasiside, millistele teemadele peaks baasõppes rohkem tähelepanu pöörama.

 • 1.9 Täiendavaks õppeks on lühikursused, mis tulenevad vajadusest uute trendidega kursis olemiseks – sh näiteks „Suitsusilma erinevad tehnikad“, Modelleerimine ja kontuurimine“, „Glamorous Halo eyes“,“Grimmi eriefektid halloweeniks“, „Kontaktläätsede paigaldamise koolitus“. 

2. Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate (õpetajate) kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

 • 2.1 Meigikooli õpetajatel on nõutav erialane kvalifikatsioon, töökogemus, õpetamiskogemus.

 • 2.2 Kõik Meigikooli õpetajad on erialase kutsega, märkimisväärse karjääriga kutsetegevuses ning pikaajalise töökogemusega õpetajana.

  Heli Reinut jumestuskunstnik, tase 6 – töötanud meigikoolis õpetajana aastast 2011
  Merlit Veldi  kutseline grimeerija – töötanud meigikoolis õpetajana aasast 2012
  Ene Volt – juuksur/kutseõpetaja – töötanud meigikoolis juuksetööde õpetajana aasast 2015
  Sirle Teeäär grimmikunstnik, tase 6 – töötanud meigikoolis õpetajana aastast 2011
  Anita Porila grimmikunstnik, tase 6 – töötanud meigikoolis õpetajana aasast 2017
  Tiina Leesik grimmikunstnik, tase 6 – töötanud meigikoolis õpetajana aastast 2000
  Individuaalkoolitusi tavakliendile juhendavad meie kooli vilistlased jumestaja, tase 4 kutse omanikud – Karin Käbi Kuus ja  Marina Simacheva, Marion Maanas. 

 • 2.3 Kõigil Meigikooli õpetajatel on võimalus ja Meigikooli poolne soovitus külastada teiste meie kooli õpetajate tunde, et tutvuda ja olla kursis kolleegide õppemeetodite ja õpetamisstiilidega. Nimetatud meetod aitab kaasa õppeprotsessi järjepidevusele ja arengule.

 • 2.4 Õpetajatel on võimalused osaleda eriala toetavatest koolitustest. Võimaluse piirest toetab Meigikool õpinguid. Näit. Kryolani poolt korraldatud grimmi eriefektide koolitused, Aili Pussi juuksekoolitused. Meigikool on toetanud baaskursuse õpetaja täiendkursuseid San Peterburis.

 • 2.5 Õpetajad praktiseerivad lisaks õpetamisele mitmetes erinevates erialastes projektides – filmides, teleseriaalides, teatrites, fotosessioonidel. Meigikoolil tugevuseks on pikaajaline koostöö professionaalsusete ja kogenud eriala õpetajatega, oma ala tipp-spetsialistidega, kes annavad oma ainet edasi väga heal tasemel. Meigikool hindab kõrgelt oma õpetajate pedagoogilisi oskus. Tänu aastatepikkusele tegutsemisele koolitusturul, on Meigikoolil head sidemed oma eriala spetsialistidega.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord. 

 • 3.1 Koolituskeskus Roosikrantsi 11 esimesel korrusel (ligipääs ratastooliga), 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Kasutusel valgustatud meigipeeglid 14 kohta, peeglite all asetsevad meigilauad, kus iga laud on varustatud elektrilülitite ning pistikutega lisavalgustuse jaoks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid. Kasutatavat valgustust on võimalik ümber lülitada nii päevaseks (külmvalgus) kui õhtuseks valguseks (soe valgus). Kirjutustahvel, ekraan, projektor, televiisor, arvuti, printer, koopiamasin.

 • 3.2 Koolil on võimalus kasutada lisaks aadressil Roosikrantsi 17, esimesel korrusel spetsiaalselt meigikoolitusteks kohandatud ruume. Üldpinna suurus 39 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad koolituskeskus, 1 kontori laoruum, kööginurk, WC. Kasutusel valgustatud meigipeeglid (6 töökohta), peeglite all meigilauad, kus iga laud on varustatud elektrilülitite ning pistikutega lisavalgustuse jaoks. Erinevale kõrgusele seadistatavad klienditoolid. Kasutatavat valgustust on võimalik ümber lülitada nii päevaseks (külmvalgus) kui õhtuseks valguseks (soe valgus). Ekraan, projektor, tahvel.

 • 3.3 Meigikursuste praktikatundideks vajalikud meigi – ja grimmitooted on kooli poolt. Õpilastel peavad olema isiklikud pintslid, spaatel, palett ning pintslipuhastusvahend. Kõiki neid tooted saab vajadusel meie stuudiost osta.

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.

 • 4.1 Koolituse lõppedes kogutakse õpilastelt tagasisidet. Õpilane täidab anonüümse tagasiside vormi. 

 • 4.2 Peale eksamite sooritamist  ja tagasiside kogumist toimub ühine vestlusring õpetajate ja õpilastega, kus arutatakse võimalikke kitsaskohti ja parenduste tegemise vajadust/võimalikkust. Konstruktiivsed ettepanekud viiakse sisse järgmisse õppekavasse.

 • 4.3 Eraldi annavad õpetajad kooli juhtkonnale tagasiside koolituse korraldamise suhtes.

 • 4.4 Õppeprotsessi järjepidevuse tagamiseks analüüsitakse õppekavasid  (baaskoolitus, järgmise taseme koolitus), et õppekavad täiendaksid üksteist. 

 • 4.5 Õpiväljundite  kinnistamiseks kaardistatakse uute lühikoolituste vajalikkust.

5. Koolitusasutus tagab täiskasvanud inimese õppimise ja enesearengu sihipärase toetamise

 • 5.1 Koolis on loodud võimalused õppida päevases, õhtuses ja sessioonõppes. Õhtune ja sessioonõpe sobib tööl käivatele või väikelapsi kasvatavatele õpilastele. Sessioonõppe võimalusi kasutavad väljapoolt Tallinna käivad õpilased (Tartu, Lääne – Virumaa, Ida – Virumaa, Pärnumaa jne).

 • 5.2 Koolitajad kaasavad õpilasi erinevatesse projektidesse, pakkudes võimalus praktikaks

 • 5.3 Koolil on koostöö erinevate projektidega. Näit. Fashion Week, HÕF, THK moeshow, Piret kuresaare Disain. Meie meediapartneriks on Star FM. Kool korraldab Eesti Lahtiseid Meistrivõistlusi Jumestamises, Messil osalevad meie õpilased, pakkudes jumestusteenust. 

 • 5.4 Meie koolis on võimalik lõpueksamina valida kutseeksam.

 • 5.5 Loodud on kooli kodulehel vilistlaste grupp, mis vahendab tööpakkumisi ning mis on väga hea platvorm algajale jumestajale.

 • 5.6 Koolis toimuvad vestlusõhtud eriala spetsialistidega, eesmärgiga vahetada kogemusi, anda noortele teadmisi jumestaja–grimeerija eriala kohta, mida kusagilt mujalt ei ole võimalik saada.

 • 5.7 Kool pakub edukalt lõpetanutele tööd koolitajatena, turundajatena, projektijuhtidena.