Project Description

Grimeerija, tase 5 kutseeksam

Registreeru eksamile

Grimeerija, tase 5 kutseeksam

Registreeru eksamile

Grimeerija, tase 5 kutset saab taotleda kutseeksamil.

Grimeerija, tase 5 kutseeksam väljaspool Grimmikooli tulijatele toimub: 

 • Teooria:

 • Praktiline töö:

Ajastu (valikuliselt 1920, 1940, 1960, 1980) glamuur. 1,6h
Karakter grimm + lisand + karvlisand 2h

Teooriaeksami edukaks läbimiseks on Sulle abiks kordamisküsimused.

Konsuldatsioon kokkuleppel. 

Eksam toimub aadressil: Ahtri 8 (kolmas korrus) Grimmikool

Dokumentide esitamise tähtaeg: 

Dokumendid saab tuua aadressil Roosikrantsi 11 meigikool
või saata meilile liia.viitas@gmail.com
Küsimustele vastab kutsekomisjoni esimees Liia Viitas (tel 56914074)
 • Eksami tasu: 247€

  Makse saaja: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus
  IBAN: EE282200221049554422
  Selgitusse: (kutse taotleja nimi)

Grimeerija, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused.

– keskharidus
– taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
– grimeerija praktika läbimine.

Esitatavad dokumendid:

 1. avaldus (vorm leitav ka Kutse Andja (KA) kodulehel www.meigikool.ee);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
 4. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
 5. tunnistuste koopiad  erialase- ja/või eriala toetavate koolituste läbimise kohta vastavalt nõutud mahule;
 6. dokumendi koopia erialase praktilise töö läbimise kohta koos juhendaja kinnitusega;

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituse ja praktilise töö läbimise kohta etteantud mahus, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

 • Portfoolio- tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne ) või paberkandjal.
 • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 20 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema. Fotod erinevatest teostatud töödest (ei ole ise kavandit teinud, aga on teostanud töö iseseisvalt). Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestamise/grimeerimise stiilidest: päevajumestus-, õhtujumestus-, fotojumestus/grimm (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus/grimm, pruudijumestus-, prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus/grimm (näojoonte muutmine).
 • Stiliseeritud grimm (nt 20. aastate grimm ülekantuna tänapäeva). Grimm – töös on kasutatud grimmivahendeid (lateks, vaha, liim, kleebitavad detailid jm). Rahvusteemaline grimm (nt geiša, india, egiptuse jm jumestus). Rolligrimmid. Näiteid juuksetehnikatest (sõrmelokid, punutised, pehme krunn jne), juuksepikenduste  paigaldamisest, paruka paigaldamisest, aksessuaaride paigaldamisest, karvlisandite paigaldamisest, näoproteesiside paigaldamisest.
 • Võtmesõnaks – mitmekesisus.
 • Fotod – esitletud lähivõtetena.

Hindamisstandardiga saad tutvud siin:
Hindamisstandard: grimeerija, tase 5

Lisainfo kutsestandarditest ka KUTSEKOJA lehel.

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu 31.03.2020 koosoleku otsusele nr 19 kuulutati jumestaja ja grimeerija kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Meigikunstnike Ühendus.

Taotle kutset