Kutse taotlemise eeltingimused ja olulised dokumendid

Kutse andmise kord

Olulised dokumendid. Avaldused.

Avaldus: kutse taotlemiseks
Taotlus: jumestaja ja grimeerija (VÕTA)
Taotlus: grimmikunstnik ja jumestuskunstnik (VÕTA)
Teostatud tööde analüüs

*VÕTA – Varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine

Hindamisstandardid

Hindamisstandard: jumestaja, tase 4
Hindamisstandard: grimeerija, tase 5
Hindamisstandard: jumestuskunstnik, tase 6
Hindamisstandard: grimmikunstnik, tase 6

Jumestaja, tase 4

Eeltingimused: keskharidus, jumestaja täienduskoolituse läbimine mahus 120 akad tundi, läbitud erialane praktika 80 akad t ulatuses või portfoolio.

 1. Vastavust tõendavad dokumendid:avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
 4. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
 5. tunnistuse või diplomi koopia erialase täiendkoolituse (jumestuse baasteadmiste omandamine) läbimisest 120 akad t ulatuses;
 6. koopia dokumendist erialase praktilise töö läbimise kohta koos juhendaja kinnitusega (80 akad t ulatuses). Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituse ja praktilise töö läbimise kohta etteantud mahus, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

 • Portfoolio- tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne ) või paberkandjal;
 • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 10 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema;
 • Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestusstiilidest: päevajumestus-, õhtujumestus-, fotojumestus (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus, pruudijumestus-,  prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus;
 • Võtmesõnaks – mitmekesisus;
 • Fotod – esitatavad lähivõtetena.

Jumestuskunstnik, tase 6

Eeltingimused: keskharidus, jumestaja täienduskoolituste läbimine mahus 400 tundi (sealhulgas erialane baaskoolitus vähemalt 120 akad t ning eriala toetavad täiendkoolitusi vähemalt 280 akad t ulatuses) ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus.

Vastavust tõendavad dokumendid:

 1. avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
 4. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
 5. CV;
 6. koopia tunnistusest erialase baaskoolituse  läbimise kohta vastavalt nõutud mahule (120 akad t);
 7. koopia tunnistustest eriala toetavate koolituste läbimise kohta vastavalt nõutud mahule (280akad t);
  portfoolio.

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituste läbimise kohta etteantud mahus või ettenähud 3 aastast töökogemust, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

 • Portfoolio – tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne) või paberkandjal.
 • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 20 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema. Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestusstiilidest:  päevajumestus-, õhtujumestus- (lainer, kunstripsmete lisamine), fotojumestus (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus,  pruudijumestus-, prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus.
 • Fotosessioon, televisioon, moesessioon. Stiliseeritud jumestus (nt 20. aastate jumestus ülekantuna tänapäeva. Rahvusteemaline jumestus (nt geiša, india, egiptuse jm jumestus). Näiteid juuksetehnikatest (sõrmelokid, punutised, pehme krunn jne), juuksepikenduste paigaldamisest, paruka paigaldamisest, aksessuaaride paigaldamisest jne. Võtmesõnaks – mitmekesisus. Fotod – esitatavad lähivõtetena.

 

Grimeerija, tase 5

Eeltingimused: Keskharidus, grimeerija täienduskoolituse läbimine mahus 400 tundi, ettenähtud grimeerija praktika läbimine 100 akad t ulatuses või portfoolio.

 1. avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
 4. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
 5. tunnistuste koopiad  erialase- ja/või eriala toetavate koolituste läbimise kohta vastavalt nõutud mahule (400 akad t);
 6. dokumendi koopia erialase praktilise töö läbimise kohta koos juhendaja kinnitusega (100 akad t ulatuses);

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituse ja praktilise töö läbimise kohta etteantud mahus, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

 • Portfoolio- tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne ) või paberkandjal.
 • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 20 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema. Fotod erinevatest teostatud töödest (ei ole ise kavandit teinud, aga on teostanud töö iseseisvalt). Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestamise/grimeerimise stiilidest: päevajumestus-, õhtujumestus-, fotojumestus/grimm (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus/grimm, pruudijumestus-, prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus/grimm (näojoonte muutmine).
 • Stiliseeritud grimm (nt 20. aastate grimm ülekantuna tänapäeva). Grimm – töös on kasutatud grimmivahendeid (lateks, vaha, liim, kleebitavad detailid jm). Rahvusteemaline grimm (nt geiša, india, egiptuse jm jumestus). Rolligrimmid. Näiteid juuksetehnikatest (sõrmelokid, punutised, pehme krunn jne), juuksepikenduste  paigaldamisest, paruka paigaldamisest, aksessuaaride paigaldamisest, karvlisandite paigaldamisest, näoproteesiside paigaldamisest. Võtmesõnaks – mitmekesisus. Fotod – esitletud lähivõtetena.

 

Grimmikunstnik, tase 6

Eeltingimused: Grimeerija, tase 5 kutsetunnistus, soovituslikult grimeerija  täiendkoolituste läbimine.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart) juhul, kui andmed on muutunud;
 3. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
 4. grimeerija, tase 5 kutsetunnistuse koopia;
 5. soovitavalt tunnistuste koopiad erialaste täiendkoolituste või eriala toetavate täiendkoolituste läbimisest;
 6. essee;
 7. portfoolio.

Portfoolio sisuks:

 • Portfoolio- tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (n google docs jne) või paberkandjal;
 • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 20 iseseisvat tööd ( mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema. Fotod erinevatest teostatud töödest (ei ole ise kavandit teinud, aga on teostanud töö iseseisvalt). Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestamise/grimeerimise stiilidest: päevajumestus-, õhtujumestus-, fotojumestus/grimm (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus/grimm,  pruudijumestus-,  prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus. Stiliseeritud grimm (n 20. aastate grimm ülekantuna tänapäeva).
 • Grimm – tööd on teostatud grimmivahenditega (lateks, vaha, liimitavad detailid jm). Rahvusteemaline grimm (nt geiša, india, egiptuse jm jumestus). Rolligrimmid. Näiteid juuksetehnikatest (sõrmelokid, punutised, pehme krunn jne), juuksepikenduste paigaldamisest, paruka paigaldamisest, aksessuaaride paigaldamisest, karvlisandite paigaldamisest, näoproteesiside paigaldamisest. Võtmesõnaks – mitmekesisus.
  Fotod  – esitletud lähivõtetena.
 • Essee – pikkusega 300 – 500 sõna (üks A4 lehekülg). Essee sisu – kutse taotleja suhtumine erialasesse töösse, olulised momendid jumestaja/grimeerija kutsetöös. Täpsem sisuseletus avaldatakse kutse andja, Eesti Meigikunstnike Ühendusekodulehel.