Jumestuskunstnik, tase 6

Jumestuskunstnik, tase 6, kutset saab taotleda kutseeksamil.

Järgmise kutseeksami toimumise aega vaata SIIT!

Eeltingimused: keskharidus, jumestaja täienduskoolituste läbimine mahus 400 tundi (sealhulgas erialane baaskoolitus vähemalt 120 akad t ning eriala toetavad täiendkoolitusi vähemalt 280 akad t ulatuses) ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  1. avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
  2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
  3. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
  4. CV;
  5. koopia tunnistusest eriala toetavate koolituste läbimise kohta;
  6. portfoolio (sh läbiviidud tööde analüüs; portfoolio koostamise juhend ja tööde analüüsi vorm leitavad KA kodulehel www.meigikool.ee);
  7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

Eksami tasu 224,92€ kuulub tasumisele: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus IBAN EE282200221049554422

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituste läbimise kohta etteantud mahus või ettenähud 3 aastast töökogemust, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

  • Portfoolio – tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne) või paberkandjal.
  • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 20 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema. Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestusstiilidest:  päevajumestus-, õhtujumestus- (lainer, kunstripsmete lisamine), fotojumestus (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus,  pruudijumestus-, prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus.
  • Fotosessioon, televisioon, moesessioon. Stiliseeritud jumestus (nt 20. aastate jumestus ülekantuna tänapäeva. Rahvusteemaline jumestus (nt geiša, india, egiptuse jm jumestus). Näiteid juuksetehnikatest (sõrmelokid, punutised, pehme krunn jne), juuksepikenduste paigaldamisest, paruka paigaldamisest, aksessuaaride paigaldamisest jne. Võtmesõnaks – mitmekesisus. Fotod – esitatavad lähivõtetena.

Kutse andmisega seotud INFO

Lisainfo kutsestandarditest ka KUTSEKOJA lehel.