Jumestaja, tase 4

Jumestaja tase 4 kutseeksam

Jumestaja, tase 4, kutset saab taotleda kutseeksamil. Kutseeksami sooritamiseks vajalike tingimustega saad põhjalikult siin tutvuda.

Tasumine eksami eest:

Eksami tasu 224,92 €
Makse saaja: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus
IBAN: EE282200221049554422
Selgitusse: (kutse taotleja nimi)


Jumestaja, tase 4 kutseeksam toimub:

Teooria: 29.09.2019  kell 10.00
Praktiline töö:  29.09.2019 kell 12.00

NB” Dokumenide esitamise tähtaeg 16.september 2019


Eeltingimused taotlemiseks: keskharidus, jumestaja täienduskoolituse läbimine mahus 120 akad tundi, läbitud erialane praktika 80 akad t ulatuses või portfoolio.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid
1. avaldus (vorm leitav Kutse Andja (KA) kodulehel www.meigikool.ee);
2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
4. tunnistuse või diplomi koopia erialase täiendkoolituse (jumestuse baasteadmiste omandamine) läbimisest;
5. koopia dokumendist erialase praktilise töö läbimise kohta koos juhendaja kinnitusega;
6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituse ja praktilise töö läbimise kohta etteantud mahus, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

  • Portfoolio- tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne ) või paberkandjal;
  • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 10 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema;
  • Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestusstiilidest: päevajumestus-, õhtujumestus-, fotojumestus (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus, pruudijumestus-,  prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus;
  • Võtmesõnaks – mitmekesisus;
  • Fotod – esitatavad lähivõtetena.

Hindamisstandardiga saad tutvuda siin: Hindamisstandard: jumestaja, tase 4

Lisainfo kutsestandarditest KUTSEKOJA lehel.