Grimeerija, tase 5

Grimeerija, tase 5, kutset saab taotleda kutseeksamil.

Järgmise kutseeksami toimumise aega vaata SIIT!

Hindamisstandarditega saad tutvuda SIIN

 

Eeltingimused: Keskharidus, grimeerija täienduskoolituse läbimine mahus 400 tundi, ettenähtud grimeerija praktika läbimine 100 akad t ulatuses või portfoolio.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  1. avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
  2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
  3. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
  4. tunnistuste koopiad  erialase- ja/või eriala toetavate koolituste läbimise kohta;
  5. koopia dokumendist erialase praktilise töö läbimise kohta koos juhendaja kinnitusega;
  6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Eksami tasu 224,92 eurot kuulub tasumisele: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus (IBAN EE282200221049554422)

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituse ja praktilise töö läbimise kohta etteantud mahus, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

  • Portfoolio- tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne ) või paberkandjal.
  • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 20 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema. Fotod erinevatest teostatud töödest (ei ole ise kavandit teinud, aga on teostanud töö iseseisvalt). Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestamise/grimeerimise stiilidest: päevajumestus-, õhtujumestus-, fotojumestus/grimm (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus/grimm, pruudijumestus-, prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus/grimm (näojoonte muutmine).
  • Stiliseeritud grimm (nt 20. aastate grimm ülekantuna tänapäeva). Grimm – töös on kasutatud grimmivahendeid (lateks, vaha, liim, kleebitavad detailid jm). Rahvusteemaline grimm (nt geiša, india, egiptuse jm jumestus). Rolligrimmid. Näiteid juuksetehnikatest (sõrmelokid, punutised, pehme krunn jne), juuksepikenduste  paigaldamisest, paruka paigaldamisest, aksessuaaride paigaldamisest, karvlisandite paigaldamisest, näoproteesiside paigaldamisest. Võtmesõnaks – mitmekesisus. Fotod – esitletud lähivõtetena.

Kutse andmisega seotud INFO

Lisainfo kutsestandarditest ka KUTSEKOJA lehel.