Jumestaja, tase 4

Jumestaja tase 4 kutseeksam

Jumestaja, tase 4, kutset saab taotleda kutseeksamil. Kutseeksami sooritamiseks vajalike tingimustega saad põhjalikult siin tutvuda.

Tasumine eksami eest:

Eksami tasu 247 €
Makse saaja: MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus
IBAN: EE282200221049554422
Selgitusse: (kutse taotleja nimi)


Jumestaja, tase 4 kutseeksam toimub: 

Teooria: 1.12.2020 kell 10.00
Praktiline töö /vestlus:

kell 12.00 – praktiline töö
kell 14.00 – vestlus
NB! Dokumentide esitamise tähtaeg: 16.11.2020

 
Konsultatsioon kokkuleppel.
Dokumendid saab tuua aadressil Roosikrantsi 11 meigikool
või saata meilile liia.viitas@gmail.com
Küsimustele vastab kutsekomisjoni esimees Liia Viitas (tel 56914074)

Hindamisstandardiga saad tutvuda siin:
Hindamisstandard: jumestaja, tase 4

Lisainfo kutsestandardite kohta leiad KUTSEKOJA lehel.


Jumestaja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused
– keskharidus
taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
erialase praktika läbimine.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid
1. avaldus (vorm leitav Kutse Andja (KA) kodulehel www.meigikool.ee);
2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
4. tunnistuse või diplomi koopia erialase täiendkoolituse (jumestuse baasteadmiste omandamine) läbimisest;
5. koopia dokumendist erialase praktilise töö läbimise kohta koos juhendaja kinnitusega;
6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Juhul, kui kutse taotlejal ei ole nõutavaid tunnistusi täiendkoolituse ja praktilise töö läbimise kohta etteantud mahus, esitab taotleja portfoolio, milles on kõik kutsestandardis ettenähtud tegevused kaetud ja kinnitab, et talle kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused.

Portfoolio sisu:

  • Portfoolio- tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (nt google docs jne ) või paberkandjal;
  • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 10 iseseisvat tööd (mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema;
  • Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestusstiilidest: päevajumestus-, õhtujumestus-, fotojumestus (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus, pruudijumestus-,  prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus;
  • Võtmesõnaks – mitmekesisus;
  • Fotod – esitatavad lähivõtetena.