Grimmikunstnik, tase 6

Grimmikunstnik, tase 6, kutset saab taotleda kutseeksamil. Kutseeksami tingimuste, portfoolio, hindamis- ja kutsestandaride kohta saab infot siit.


Grimmikunstnik, tase 6 KUTSEEKSAM TULEMAS!

Dokumentide vastuvõtt algab 1.10 2020
Dokumentide esitamise tähtaeg 1.12. 2020
Kutseeksam (vestlus) 7.12. 2020.

Dokumendid saab tuua aadressil Roosikrantsi 11 Meigikool
või saata meilile liia. viitas@gmail.com
Küsimustele vastab kutsekomisjoni esimees Liia Viitas (tel 56914074)

Eksami tasu 247 € kuulub tasumisele:
MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus (IBAN EE282200221049554422)


Grimmikunstnik, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused:
– keskharidus
– taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
– vähemalt viieaastane erialane töökogemus


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. avaldus (vorm leitav KA kodulehel www.meigikool.ee);
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 3. koopia keskharidust tõendavast dokumendist;
 4. CV;
 5. koopiad tunnistustest erialase ja/või eriala toetavate koolituste läbimise kohta;
 6. portfoolio (sh tehtud tööde analüüs; portfoolio koostamise juhend ja tööde analüüsi vorm leitavad KA kodulehel www.meigikool.ee);
 7. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 Portfoolio sisuks:

 • Portfoolio- tööde kaust, fotomaterjal tehtud töödest, mis on esitletavad erinevates spetsiaalsetes arvutiprogrammides (n google docs jne) või paberkandjal;
 • Fotomaterjalid, milles on kajastatud töötlemata piltidena vähemalt 20 iseseisvat tööd ( mitte koolitööd õpetaja juhendamisel). Piltide juures täpsustatud aeg, koht, teema. Fotod erinevatest teostatud töödest (ei ole ise kavandit teinud, aga on teostanud töö iseseisvalt). Teemadena peavad olema esindatud järgnevad fotod jumestamise/grimeerimise stiilidest: päevajumestus-, õhtujumestus-, fotojumestus/grimm (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus/grimm,  pruudijumestus-,  prillikandja jumestus-, fantaasiajumestus-, glamuurne jumestus-, eaka daami jumestus-, korrigeeriv jumestus. Stiliseeritud grimm (n 20. aastate grimm ülekantuna tänapäeva).
 • Grimm – tööd on teostatud grimmivahenditega (lateks, vaha, liimitavad detailid jm). Rahvusteemaline grimm (nt geiša, india, egiptuse jm jumestus). Rolligrimmid. Näiteid juuksetehnikatest (sõrmelokid, punutised, pehme krunn jne), juuksepikenduste paigaldamisest, paruka paigaldamisest, aksessuaaride paigaldamisest, karvlisandite paigaldamisest, näoproteesiside paigaldamisest.
 • Võtmesõnaks – mitmekesisus.
 • Fotod  – esitletud lähivõtetena.
 • Essee – pikkusega 300-500 sõna (üks A4 lehekülg). Essee sisu – kutse taotleja suhtumine erialasesse töösse, olulised momendid jumestaja/grimeerija kutsetöös. Täpsem sisuseletus avaldatakse kutse andja, Eesti Meigikunstnike Ühendusekodulehel.

Hindamisstandard:

Hindamisstandard: grimmikunstnik, tase 6

Lisainfo kutsestandarditest  KUTSEKOJA lehel.