Distantsõpe osutus hoopis heaks täienduseks!

Kriisi saabudes ei jäänud sellest puutumata ka Meigikooli õppetöö korraldus. Kiiresti tuli mõelda, kuidas saaksime kursustega jätkata. Meie õnneks oli pikalt planeeritud e-õppe platvorm just valminud ning nii saimegi baaskursuste õpilased suunata sinna õpinguid jätkama.
Meie eesmärk oli õpilaste entusiasmi meigiõppe vastu säilitada, kuniks saame tagasi kontaktõppele. Tuleb tunnistada, et algus oli keeruline nii õpetajale kui õppijale. Oli vaja leida kodustes tingimustes meigiks vajalikud tooted, modellid, tööde pildistamise võimalused, efektiivne tagasisidestamine.  Distantsõpe osutus hoopis heaks täienduseks ning lõpuks sujus kõik suurepäraselt ja nagu hiljem selgus – distantsõppel olnud kursuste eksamitulemused on lausa läbi aegade parimad. Paljud õppijad otsustasid eksamil saadud tagasiside põhjal, et on piisavalt enesekindlad sooritama jumestaja, tase 4 kutseeksamit.
Piilume siis distantsõppe telgitagustesse ja teeme teatavaks uue kingituse tulevastele baaskursuse õpilastele.

Lühidalt Meigikooli e-õppest.

E-õpe on hoolega loodud õppekeskkond! Arendamiseks kulus 2 aastat. Esmalt filmiti valmis täispikad õppevideod ja seejärel hakati välja töötama sobivat platvormi. E-õppes on tunni teemad samas järjekorras nagu kontaktõppes ja uus õppevideo avaneb kui eelnev teema on läbitud. Tagasisidestamine käib meili teel piltide abil. Õpetajal on spetsiaalne programm vigade parandamiseks ja näitlikustamiseks. Kursuse lõpetajate sõnul oli ainukene vahe selles, et tagasisidet ei saa kohe meigi tegemise ajal küsida nagu õppeklassis, kuid ka seda ei näinud nad miinusena, sest nii analüüsitakse tehtud töid rohkem iseseisvalt. Lisaks sellele ei jäänud otsene tagasiside saamata, sest kontaktõpe tehti piirangute leevenedes täismahus läbi.

Mis oli eksamitulemuste edu valem?

Lõpueksamil said nii õpilased kui koolipere eksamikomisjonilt ülimalt hea tagasiside. Ka õppijatel jagus kiidusõnu ja kokkuvõttes leidsime edu valemi. Suunates õpilased e-õppesse, teadsime kohe, et kontaktõpe tuleb piirangute leevenedes kindlasti läbi teha, sest seda on õpilased end kooli registreerides soovinud. Õpilaste nõusolekul pikendasime baaskursuse kestvust ja kontaktõpe planeeriti hilisemaks. Seni oli võimalus teemadega tutvuda ja harjutada kodus e-õppes ning Facebooki grupis. Kontaktõppele naastes andis õpetaja Heli tundides veel viimase lihvi õpitule. Edu valemi võiks välja tuua selliselt – eelnev tutvumine teemaga, iseseisev harjutamine ning õpitu kinnistamine kontaktõppes. 

Toome e-õppe võimaluse sisse kõigile tulevastele baaskursuse õpilastele!

Tuleb tõdeda, et keerulised ajad õpetasid meile ka midagi suurepärast ja ilmselgelt tuleb saadud tarkust rakendada. Rõõmuga teatame, et edaspidi kuulub e-õppe platvormi kasutamise võimalus baaskursuse juurde ja kõik tulevased õpilased saavad sellest osa, olenemata olukorrast riigis! Selline õppemeetod on eriline ja ainulaadne meie koolis. Mis parim – kursuse hind ja kontakttundide arv sellest ei muutu!Heaks alternatiiviks, kui õppija peaks mingil põhjusel tunnist puuduma. Samuti ei tasu karta, et  koormus langeb kodus õppimisele – platvorm on teile lisaväärtus!

Jaga seda postitust