Kutse andmine

Tähelepanu jumestajad!


Kutseeksamite toimumise aja kohta anname infot jooksvalt.

Kutse andmisega seotud info www.meigikool.ee.  Sealt leiate ka viited kutsestandarditele.

 

Meigi- ja Grimmikool

 

******************************************************************************************

Mis on kutse andmine?

 

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu 21.05.2015 koosoleku otsusele nr 24 kuulutati jumestaja ja grimeerija kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Meigikunstnike Ühendus.

Eesti Meigikunstnike Ühenduse Meigi – ja Grimmikooli juures on võimalik taotleda järgmisi kutseid:

1) Jumestaja, tase 4
2) Jumestuskunstnik, tase 6
3) Grimeerija, tase 5
4) Grimmikunstnik, tase 6

Kutseeksamid toimuvad Eesti Meigikunstnike Ühenduse Meigi – ja Grimmikooli ruumides Roosiktrantsi 11, Tallinn, kui ei ole antud teada teisiti.

 

Eksami tasu kutse esmasel taotlemisel: 224,92 eur

Eksami tasu kutse taastõendamisel (5 aasta tagant): 156 eur

 

Eksamite eest saab tasuda:  Eesti Meigikunstnike Ühendus MTÜ   EE282200221049554422 (Swedbank)

Selgitusse: kutse taotleja nimi ja taotletav kutse

 

Eelregistreerimine kutseeksamile: AVALDUS

 

AVALDUS

TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS

LOETELU VIIMASE 10 AASTA TÖÖDEST

HINDAMISSTANDARDID

 

Lisainfo: Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid